Carlos

Carlos, bu evi aramak için arama emrim var. evde bir tek sen mi varsın?

Carlos, I have a warrant to search this house, are you the only one in the house?

Her gün aynı şey Carlos.

Every day is the same thing

Dinle, Carlos büyük bir sanatçı ve bu ailenin bir dostu.

Listen, Carlos is a great artist And a friend of this family

Dinle, Eğer bu çalışır ve Carlos da geri gelirse, ne yapacağız.

Listen, if this works and Carlos comes back, what do we do with

O dün Carlos ile gitti ve henüz geri gelmedi.

He left yesterday with Carlos and hasn't come back yet.

Tamam, Mike, Carlos ve ben sadece arkadaşız.

Okay, Mike, Carlos and I are just friends.

Sana söylemem gereken bir şey var, Carlos.

There's something I need to tell you, Carlos.

Bu çok güzel bir öneri Carlos, fakat şimdi değil.

That's a very sweet offer, Carlos, but not now.

Bu benim yakışıklı kocam Carlos.

This is my handsome husband, Carlos.

Bu büyük bir sorun Carlos.

This is a big problem, Carlos.