Cevap

Bu çok basit bir soru, çok basit bir cevap, evet veya hayır.

Very simple question, very simple answer, yes or no. Did you?

Sana sadece tek bir soru soracağım. Sadece evet ya da hayır diye cevap istiyorum.

I'm gonna ask you one question and all I want is a yes or no answer.

Sana tek bir soru soracağım ve istediğim tek bir cevap var.

I'm going to ask you one question. And it's the only answer I want.

Otur ve kapa çeneni ve sadece sorularıma cevap ver, anladın mı?

Just sit down and shut up and you're gonna answer the questions, right?

Bu çok iyi bir soru ve cevabı da çok güzel.

That's a very good question, and this is the best part.

Sadece tek bir cevap vardır ama herkesin farklı bir cevabı vardır.

There's only one answer, but everyone has a different one.

Yanlış bir cevap yok ki, çünkü doğru bir cevap ta yok.

There's no wrong answer, because there's no right answer.

Sana bir soru soracağım ve sen de bana cevap vereceksin.

I'm gonna ask you a question, you're gonna give me the answer.

Her şey için bir cevabın var, değil mi?

Man, you got an answer for everything, don't you?

Hadi ama, doğru veya yanlış cevap yok.

Oh, come on, there's no right or wrong answer.