Turkish-English translations for Cezayir:

Algeria · Algerian · Algiers · other translations

Cezayir Algeria

Fransa ve Cezayir arasında tarihi bağ var.

There is a history between France and Algeria.

Cezayir asla bir ulus olmadı, olamaz da.

Algeria cannot become a nation, and never was one.

Sadece Cezayir bize yardım etmeye istekli

Only Algeria is willing to help us.

Click to see more example sentences
Cezayir Algerian

Bu sefil Cezayir kıyısını Marshal Pétain ve Adolf Hitler için koruyoruz.

Defending this miserable Algerian beach for Marshal Pétain and Adolf Hitler.

Bu, garip Ben bir Cezayirli boyun var cunku.

It's awkward, because I have an Algerian neck.

Ve Cezayir Gizli Servisi gitmene izin mi verdi?

And the Algerian secret services let you go?

Click to see more example sentences
Cezayir Algiers

Toots Cezayir'e geri dönmüş, yalnız New Orleans'taki Cezayir'e.

Toots went back to Algiers. That's Algiers in New Orleans.

Toots Cezayir'e geri dönmüş.

Toots went back to Algiers.

Cezayir, Bahreyn, Tunus

Algiers, Bahrain, Tunisia

Click to see more example sentences