Chandler

Bu benim meslektaşım, Dedektif Müfettiş Chandler.

This is my colleague, Detective Inspector Chandler.

Üzgünüm Chandler, ama bu benim için gerçekten önemli.

I'm sorry, Chandler, but this is really important to me.

Sizi burada görmek bir sürpriz ve büyük bir zevk oldu Bay Chandler.

It's a surprise, Mr. Chandler, but a great pleasure seeing you here.

Bak, Monica ve Chandler bu evi çok seviyor.

Look, Monica and Chandler really love this house.

Sana bir soru sorabilir miyim, Bay Chandler?

May I ask you a question, Mr. Chandler?

Aslında ben Dedektif Chandler bu da Dedektif Vargas.

Actually, I'm Detective Chandler, and this is Detective Vargas.

Özel bir görüşme ayarlaman lazım Vanessa Chandler ve Başkan arasında.

I need you to arrange an exclusive between Vanessa Chandler and the President.

Geldiğin için sağ ol, Bay Chandler.

Thank you for coming, Mr. Chandler.

Kahvaltı için sağ ol, Bay Chandler.

Thank you for the breakfast, Mr. Chandler.

İyi geceler Bay Chandler.

Good night, Mr. Chandler.