Claire

Bu bir kazaydı ve daha sonra herşeyi açıklayacağım, fakat şimdi Claire öldü,

It was an accident and we'll explain everything later, but right now Claire is dead,

Bu Claire, senin kız kardeşin ve onun başka ne olduğunu biliyor musun?

This is Claire, your sister and you know what else she is?

Yüksek sesle ve açık konuş ve bana Claire'in öldürüldüğü gece ne olduğunu anlat.

Speak loud and clearly and you tell me what happened the night that Claire was murdered.

Anne olduğunda her şeyi bir acil durum olduğunu anlayacaksın Claire.

When you're a mother, Claire, you'll understand that everything is an emergency. Ladies.

Claire ve benim için bu iyiliği yapabilir misin? ve tabii başkan için.

Will you please do this favor for Claire and me? And for the president.

Bu Claire ve benim için taze bir başlangıç ve ben bunu doğru yoldan yapacağım.

It's a fresh start for Claire and I, and I am gonna do it right.

Claire, sana söylemem gereken bir şey var.

Claire, there's something that I need to tell you.

Claire, sana bir soru sorabilir miyim?

Claire, can I ask you a question?

Ben Claire. Ve bu benim kocam Michael. evet.

I'm Claire and this is my husband, Michael.

Claire burada, Ama büyük bir sorunumuz var.

Claire is here, but we have a bigger problem.