Constance

Julia, Ruby Ogden, bu arkadaşımız Constance Gardiner ve bu da oğlumuz Bradley.

Julia, Ruby Ogden, this is our friend Constance Gardner and this is our son Bradley.

Eğer yaşarsa her şeyi Constance alır ve Felicia hiçbir şey alamaz.

If he lives, Constance gets everything and Felicia gets nothing.

Constance, bu dünyayı bulduğundan daha iyi bir yer olarak bıraktı.

Constance left this world a better place than she found it.

Constance cesur bir kız.

Constance is a brave girl.

Constance, sen istemiyor musun bana yardım etmek bu soruşturmada

Constance, don't you want to help me in the investigation?

Constance çok şanslı bir kadın.

Constance is a lucky woman.

Söylenene göre Constance eve bir adam getirmiş, kiracı bir çiftçi.

Apparently constance had brought a man home, a tenant farmer.

Çok geç oldu, ve senin de dinlenmen gerek, Constance.

It's rather late, and you need rest, Constance.

O gece, Constance mükemmel oldu.

That night, Constance was the perfect wife.

Ve benim adım Constance değil.

And my name is not Constance.