Consuela

Hartman, Bruce Carter, Babs, Tom Tucker, Angela, Opie, Carl, Herbert Jillian, Consuela, Dev Tavuk, Yağlanmış Sağır Adam!

Carter, Babs, Tom Tucker, Angela, Opie, Carl, Herbert, Jillian, Consuela, Giant Chicken and Greased-up Deaf Guy!

Onun ismi Consuela Castillo idi ve benim öğrencimdi.

Her name was Consuela Castillo and she was my student.

Kurbanlar; Ruth James Lynn Matthews, Consuela Roman.

Victims. Ruth James, Lynn Matthews, Consuela Roman.

David, ben Consuela.

David, it's Consuela.

Geriye üç kişilik bir takım kaldı Mort, Consuela ve Belediye Başkanı West.

And that leaves one three-person team of Mort, Consuela, and Mayor West.

Consuela, Charlie bana vurdu.

Consuela, Charlie hit me.

Hey, Consuela, temizlik yok.

Hey, Consuela, no cleaning.

Anne, Consuela bana vurdu.

Mom, Consuela hit me.

Consuela Bunu yalnız başına yapamazsın.

Consuela you can't do this alone.

Merhaba David, ben Consuela.

Hi, David, it's Consuela.