Courtney

Ve Courtney başka bir kadınla yattığın için sana hala kızgın.

And Courtney is still angry because you slept with another woman.

Benim adım Lee James Miller, Courtney ve Michael Miller'ın oğlu.

My name is Lee James Miller son of Courtney and Michael Miller.

Charlie, Alan, Jake, bu benim kızım Courtney.

Charlie, Alan, Jake, this is my daughter, Courtney.

Courtney? Sanırım Charlie sana bir şey söylemek istiyor.

Um, Courtney, I think Charlie has something to tell you.

İyi akşamlar Bay Courtney.

Good evening, Mr. Courtney.

Ve sen küçük Courtney Love gibi görünüyorsun.

And you're looking a little Courtney Love.

Courtney, büyük bir anlaşma değil.

Courtney, it's not a big deal.

Courtney, ne işin var burada?

Courtney, what are you doing here?

Gerçek adın Jill Quinn, değil mi Courtney?

Courtney, your real name is Jill Quinn, isn't it?

Courtney, çok güzel vakit geçiriyor gibi görünüyor.

Courtney seems like she's having a good time, right?