Cristina

Cristina ve Juan Antonio sana düğün hediyesi gönderdiler.

Cristina and Juan Antonio sent you this wedding gift.

Cristina ve Juan Antonio bu düğün hediyesini size gönderdi.

Cristina and Juan Antonio sent you this wedding gift. JUDY:

Ben Cristina ile birlikteyim ve sen iki hafta içinde evleniyorsun, Vicky.

I'm with Cristina and you're getting married in two weeks, Vicky.

Cristina çok ilginç bir kız.

Cristina is a very interesting girl.

Cristina, Juan Antonio ve Maria Elena kıra bisiklet binmeye gittiler.

Cristina, Juan Antonio and Maria Elena went riding in the country.

Cristina, sakinleş ve bana ne olduğunu anlat.

Cristina, calm down and tell me what happened!

Benim adım Delia Cristina Fratila ve ben dünyanın en şanslı, en mutlu kızıyım.

My name is Delia Cristina Fratila, and I'm the luckiest, happiest girl in the world.

Ben Cristina ve Juan Antonio ile gitmek istiyorum.

I'd like to go with Cristina and Juan Antonio.

Cristina ve ben üç yıl boyunca birlikte olduk.

Cristina and i were together for three years.

Ben Cristina ve bu da arkadaşım, Vicky

I'm Cristina and this is my friend, Vicky