Cylon

Başka bir mesele de bu gemide bir Cylon tutsağımız var.

There's one other matter. We have a Cylon prisoner aboard this ship.

Cylon karakolundan daha tehlikeli bir şey var Sonsuz bir manyetik deniz. Daha önce hiç görmediğim bir şey.

There's something more dangerous than a Cylon outpost a magnetic sea as endless as anything I've ever seen.

Bu adam bir Cylon ajanı olarak tespit edildi.

This man has been identified as a Cylon agent.

Bu bir Cylon filosu.

It's a Cylon fleet.

O, bizim gibi görünen bir Cylon ajanı.

She's a cylon spy that looks like us.

Çünkü o bir Cylon.

Because she's a Cylon.

Ve beş de sizin son beş Cylon modeliniz.

And "the five" is your Final Five Cylon models.

Neden sadece bir tane Cylon var?

Why only one Cylon this time?

Bu adam da Cylon olarak teşhis edildi.

This man has also been identified as a Cylon.

Bu bir Cylon aleti.

It's a Cylon device.