Düşes

Büyük Düşes Anastasia gibi olmam gerekiyordu ama sanırım daha çok bir Chrysler binası gibi görünüyorum.

I'm supposed to be the Grand Duchess Anastasia but I think I look more like the Chrysler Building.

Bu, Milan Düşesi bir kez daha Majestelerinin yatağı için müsait anlamına geliyor.

Which means that the Duchess of Milan is once more available for your Majesty's bed.

Düşes, Üstad Jedi, uzun bir yolculuk oldu.

Duchess, Master Jedi, it's been a long trip.

Düşes Hazretleri, lütfen. Bu çok önemli.

Your Highness, please, this is important.

Ziyaret için mi buradasın, yoksa barış sana da ihanet etti Düşes?

Here for a visit, or has peace betrayed you too, Duchess?

Daha çok çocuğum olacak, Düşes Cecily ve bir dahaki de bir oğlan olacak.

I shall have many more, Duchess Cecily, and the next one shall be a boy.

İyi akşamlar Düşes.

Good evening, Duchess.

Devonshire Dükü ve Düşesi ve Leydi Elizabeth Foster.

The Duke and Duchess of Devonshire and Lady Elizabeth Foster.

Onlar bana getirdi. Bir kez bir düşes.

They brought me a duchess once.

Ama o bir düşes.

But she's a duchess.