We also found translations for word dea in English.

DEA

DEA ki sana daha da iyi bilgi verebilmem için iyi bir fırsat.

DEA Which is good. Give me a chance to give you even better information.

Bana bir şey olursa, DEA yine soruşturma için gelecek.

Something happens to me, the DEA will be here to investigate.

Özel Ajan Garrett, DEA!

Special Agent Garrett, DEA!

Sınır devriyesi, DEA mobil uygulama zaten bu konuda çalışıyor.

Border patrol, DEA mobile enforcement are already on this.

General, DEA ajanları ne olacak?

General, what about the DEA agents?

Özel ajan Peter Keyes, DEA'den.

Special Agent Peter Keyes, DEA.

Dea, beni duyuyor musun?

Dea, can you hear me?

O zaman DEA'den daha önemli problemlerim var.

Then I got bigger problems than the DEA.

Ajan Lennox, DEA.

Agent Lennox, DEA.

DEA orada hiçbir şey bulamadı.

DEA didn't find anything in there.