Dam'ı

Ailesini bulmasına yardım etmek için dün genç bir adam Alice Van Dam'ı polis merkezine getirdi.

To help find her parents. A young man brought Alice Van Dam to police headquarters yesterday.

Lütfen So Dam'ı getirin.

Please bring So Dam.

Bayan Sania Habibullah, Shahriyar Habibullah kızı beni Tariq Haider, diğer adıyla Taru Haider'ı Farooq Haider oğlu Shahi Tuk'damı ettiğin gibi beni de kabul ediyor musun?

Miss Sania Habibullah, daughter of Shahriyar Habibullah do you accept me Tariq Haider, aka Taru Haider son of Farooq Haider the way you accept my shahi tukda?