Dana'nın

Dana'nın eski bir dostu ve akıl hocası da iki hafta önce araba kazasında öldü.

An old friend and mentor of Dana's was killed in a car accident two weeks ago.

Bu sadece Dana'nın sorunu değil.

This isn't just a Dana problem.

Bu da Sam, Dana'nın kocası.

This is Sam, Dana's husband.

Dana'nın o tuhaf taşkınlığı için özür dilerim.

Sorry about that strange outburst with Dana.

Dana'nın evinde bir şey buldun mu?

Did you find anything at Dana's?

Dana'nın doğum günü haftaya.

It's Dana's birthday next week.

Ve Dana'nın ki bir Jennifer çekyattır.

And Dana's is a Jennifer Convertible.

İşte Dana'nın odası.

That's Dana's room.

Dana'nın menajeri aradı.

Dana's publicist called.

Bizhemoclips koymazsanız Dana'nın pektoralis üzerinde ve yan kenarlar, var olacak radyasyon için hiçbir rehber olacak.

If we don't put the hemoclips on Dana's pectoralis and lateral edges, there'll be no guidance for radiation.