Daniel

Bak, Daniel, sadece benim daha iyi bir fikrim olmaması bir şey yapmamak için bir sebep değil.

Look, Daniel, just because I don't have a better idea is no reason to do anything.

Daniel, ne oldu? Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on.

Daniel, what is it? five, six, seven, eight, nine, ten.

Bayanlar ve baylar sizlere Daniel ve Emily Grayson'ı takdim etmek benim için büyük onur.

Ladies and gentlemen, it is my great honor to present to you Daniel and Emily Grayson.

Daniel. Daniel. Belki de bu konuşmayı yapmak için doğru zaman değil.

Daniel Maybe now is not the right time to be having this conversation

Bu Daniel Jackson, Binbaşı Carter ve Albay O'Neill.

This is Daniel Jackson, Major Carter and Colonel O'Neill.

Oh, Bu sadece şey Daniel verdi bana Geçen gün.

Oh, it's just something that Daniel gave me the other day.

Daniel bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin?

Daniel, are you sure that that's a good idea?

O çocuğa yardım etmek istedi. ama Daniel herkes gibi onu da kullanmak istiyor. Sana yaptığı gibi.

He wanted to help that kid, but Daniel wants to use him like he uses everyone, including you.

Binbaşı Samantha Carter, Dr Daniel Jackson ve Teal'c.

Major Samantha Carter, Dr Daniel Jackson and Teal'c.

Daniel, bu gerçekten kötü bir zaman.

Daniel, this is a really bad time.