Dantes

Liza Carpenter iki hafta önce imza atmış. Dante Gunther'sa ondan yaklaşık bir hafta sonra.

Liza Carpenter signed in two weeks ago, and Dante Gunther, about a week after that.

Senin geleceğin Dante, ölüm ve yıkım ile dolu.

Your future, Dante, is filled with death and destruction.

Belki Dante ve Beatrice olabilir diye düşünüyordum ama Ne anlamı var ki?

I I was thinking, perhaps of Dante and Beatrice, but what's the point?

Victor Hugo yaşayan en büyük şairdir tıpkı, ne bileyim ben, Homer, Dante, Shakespeare gibi.

Victor Hugo is the greatest living poet like I don't know Homer, Dante, Shakespeare.

Yine beni mi görmek istedin, Koç Dante?

You wanted to see me again, Coach Dante?

Bayanlar ve baylar, bu Dante's Peak için çok özel bir gün.

Ladies and gentlemen, this is a very special day in Dante's Peak.

Ama Dante bunu korumak için bana güvendi sana değil.

But Dante trusted me to protect this; not you and

Fakat sormama izin ver, Dante ya senin baban?

But let me ask you, Dante, what of your father?

Bu senin hatan değil Dante.

It's not your fault, Dante.

Bu Dante Hicks, erkek arkadaşım.

This is Dante Hicks, my boyfriend.