Davy

Çünkü sen benim en iyi arkadaşımsın Brooke Davis, ve her zaman öyle olacaksın.

'Cause you are my best friend, brooke davis, and you always will be.

Bu güzel gün için çok teşekkür ederim Bay Davis.

Thank you very much for a lovely day, Mr. Davis.

Brooke Davis New York'a taşındı ve başarıyı yakaladı. Peyton Sawyer Los Angeles'a gitti.

Brooke davis moved to new york city and found success peyton sawyer to los angeles.

Joan Crawford, Ginger Rogers, Linda Darnell, Joan Fontaine şimdi de Bette Davis, Tanrı aşkına.

Joan Crawford, Ginger Rogers, Linda Darnell, Joan Fontaine and now Bette Davis, for God's sake.

Ailen Clark ve Marty Davis, bir de küçük bir oğlun var.

Your folks are Clark and Marty Davis, and you have a little boy.

Ve bana ne olursa olsun Chloe ve Davis'in güvende olduğundan emin ol.

And whatever happens to me, make sure that Davis and Chloe are safe.

Şimdi beni dinle John Michael Davis.

Now listen to me, John Michael Davis.

Sammy Davis, Jr Fidel Castro, Gandhi, Nelson Mandela, Eric Cantona ve Yaşlı Mavi Gözler, Bay Frank Sinatra.

Sammy Davis, Jr, Fidel Castro, Gandhi, Nelson Mandela, Eric Cantona and Old Blue Eyes himself, Mr Frank Sinatra.

Davis, bu harika gece için sana teşekkür etmek istiyorum.

Davis, I want to thank you for a fantastic evening.

Ve ona asla, yeni Ernie Davis olacağını söylemeyeceğim. Çünkü başka bir Ernie Davis daha olmayacak.

And I won't tell him that he's the next Ernie Davis, because there won't be another Ernie Davis