Dekatlonu

Günaydın, ve hoş geldiniz. lllinois Akademik Dekatlonu eyalet finallerine hoş geldiniz.

Good morning, decathletes, and welcome to the State Finals of illinois Academic Decathlon.

Akademik dekatlon için, fena değil, değil mi?

Not bad for academic decathlon, huh?

Biliyor musun, Rothman üniversitede iki kere dekatlon şampiyonu olmuştu.

You know, Rothman was a two-time decathlon champion in college.

Bu yıl dekatlonu kazanmak istiyorum.

I wanna win decathlon this year.

Dekatlon için mi?

For the decathlon?

Akademik bir dekatlon demek.

It means an academic decathlon.