Delmar

Bu benim, bunlar da Danforth, Westmore, Bronson, Ortega. Arkada duran da Delmare. Onun arkada durması gerekiyordu.

That's me, that's Danforth, Westmore, Bronson, Ortega, and there's Delmare, right in the back.

Bu benim, bunlar da Danforth, Westmore, Bronson, Ortega. Arkada duran da Delmare.

That's me, that's Danforth, Westmore, Bronson, Ortega, and at the back is Delmare.

Görürnen o ki, Dürüst vatandaş Delmar Blake'in bir ailesi varmış.

That upstanding citizen Delmar Blake apparently has family.

Delmar, sen iyi misin?

Delmar, are you all right?

Kapa çeneni, Delmar.

Shut up, Delmar.

Tanıyor musunuz bilmiyorum ama bu Delmar Blake.

Well, at do you know? It's Delmar Blake.

Bayan Dottie Delmar.

Miss Dottie Delmar.

Delmar, asla bir dişiye güvenme.

Never trust a female, Delmar.

Ne gördün Delmar? Yok bir şey.

What do you see, Delmar?

PekâlPekâlâ, sevgili Bayan Delmar.

Well, my dear Miss Delmar,