Derek

Derek gösteri böyle güzel bir adam oldu, ama sanırım bile güzel çocuklar kendi kırılma noktası var.

Derek was such a nice guy on the show, but I guess even nice guys have their breaking point.

Derek. Bak, üzgünüm ama bu onun iyiliği için.

Look, I'm sorry but it's for his own good.

William Harris, ben özel ajan Derek Morgan.

William harris, I'm special agent Derek morgan.

Üzgünüm ama sen olmadan hiçbir yere gitmiyorum Derek.

Um, sorry, but I'm not going anywhere without you, Derek.

Derek ve diğer herkes için özel bir sürprizimiz var

We got a special surprise for you, Derek, and everybody here

Baban Derek ve senin için gerçekten özel bir hediye aldı.

Your father has something really special for you and Derek.

Dün gece Derek'e ne olduğu hakkında bir fikrin var mı?

Do you have any idea what happened to Derek last night?

Ama bir tane korkmuş adamımız var! İki tane de ölü adam, ve bir de sen varsın, Derek.

But we got one scared guy, we got two dead guys, and we got you, Derek.

Ama buradaki tek kötü adam ben değilim Derek.

But i'm not the only Bad guy here, derek.

Dinle, Derek sana ben ve Brooke hakkında tam olarak ne dedi?

Listen, what did Derek exactly say to you about me and Brooke?