Deri

Onları bazen derileri olmadan, ve bazen çok, çok daha kötü durumda bulduk.

We found them sometimes without their skin, and sometimes much, much worse.

Bu dünyanın altında başka bir dünya daha var. Derinin altında kan var.

But there's a world under that world, blood, under the skin.

Seni öldüreceğim ve bu güzel deri sonsuza kadar bana ait olacak.

I'm gonna kill you, and then this beautiful skin becomes mine forever.

Evet, ama hepsi bir deri bir kemik.

Yes, but they're all skin and bones.

Biz sadece deri ve kemik değiliz.

Okay? We're not just skin and bones.

Gözleri var ama kulakları yok, derisi var ama saçı yok, içi beyaz ve dışı kahverengi?

What has eyes but no ears, skin but no hair, it's white inside and brown outside?

KağıtKağıt gibi görünüyor ve dokunduğunda deri gibi geliyor ama plastik.

Looks like paper feels like leather, and it's made of plastic.

Bir de pahalı bir deri pantolon istiyorum.

I also want a pair of expensive leather pants.

Derinin altında bir şey var.

There's something under the skin.

Bu bir kostüm değil, o bir şeytanın derisi ve saçı.

It's not a costume, it's skin and hair of a demon.