Diane

Diane, bu kadar kısa süre içinde geldiğin için teşekkür ederim.

Diane, thank you for coming in on such short notice.

Senin sorunun ne biliyor musun Diane?

You know what your problem is, Diane?

Uh, Diane, bize bir dakika izin verebilir misin?

Uh, Diane? Could you excuse us for a minute?

Neyse, onlara "Kızlar, bu kadar komik olan şey ne?" diye sordum ve Diane bana şöyle dedi:

Anyways, I asked them, I said, "Girls, what's so funny?" And Diane said to me,

Diane, Sana söyleyeceğim gerçekten önemli bir şey var.

Diane, I got something real important to tell you.

Çünkü dâhilikdâhilik sadece iyi bir fikir bulmak ya da başarılı bir deney yapmak değil Diane.

Because genius isn't just one good idea or one successful experiment, Diane.

Biz emin biliyorum, ama sadece iade Reddington yok. Diane Fowler kaybolmasından sonra.

We don't know for sure, but Reddington only returned after the disappearance of Diane Fowler.

Evet, Alicia Florrick ve Diane Lockhart için.

Yes, for Alicia Florrick and Diane Lockhart.

Diane, merhaba, bu arkadaşım Gina ve bu da dedektif Peralta.

Diane, hello, this is my friend Gina, and this is Detective Peralta.

Her şey için teşekkür ederim Diane.

Thank you for everything, Diane.