Diego

San Diego, Los Angeles, San Francisco.

San D.iego, Los Angeles, San Francisco.

Bayanlar ve baylar, San Diego 'ya hoş geldiniz.

Ladies and gentlemen, welcome to San Diego.

Lütfen Diego, onu rahat bırak. Burası benim annemin de evi.

Please, diego, leave him alone this is my mother's house, too!

Los Angeles, San Diego, Mexico City

Los Angeles, San Diego, and Mexico City

San Diego, San Francisco, Houston. sehri sen seç, orada olacaklar.

San Diego, San Francisco, Houston You pick a city, they'll be there.

Sen çalışan edilmiştir ki San Diego ofisi Şimdi uzun bir süre için.

You've been running that San Diego office for a long time now.

Bekle bir dakika, bu Diego Garcia değil.

Wait a minute, that's not Diego Garcia.

Don Diego her zaman şöyle derdi; "Her müşteri çok önemli bir kişidir.

Don Diego has always said, "Every client is a very important person.

Kenny için kırmızı bir tane var, ama onu San Diego için saklıyorum.

I got a red one for Kenny, but I'm saving it for San Diego.

İyi akşamlar, San Diego.

Good evening, San Diego.