Dinle

Ve, dinle, bir şey daha var sana söylemem gereken, bir şey daha var.

And, listen, there's one more thing there's one more thing I have to tell you.

Dinle yarın ilk olarak sen ve ben birlikte bir kaç çocuk ile birlikte

Listen first thing tomorrow, you and I will get together with a couple of the children

Dinle, benim için iyi bir zaman değil.

Look, it's not a good time for me.

Dinle, tatlım, Senden bir şey istemiyorum, ama senin gibi kızları daha önce de gördüm.

Listen, honey, I don't want nothing from you, But I've seen girls like you before.

Hey, dinle Eğer bir şey düşünüyorsanız, bana, bir çağrı vermek tamam mı?

Hey, listen, if you think of anything, just give me a call, all right?

Hayır, hayır lütfen, lütfen beni dinle.

No, no, please, please listen to me.

Dinle, kendine şunu bir sor. Böyle bir kızın senin gibi bir adamla ne işi olur?

Listen, you gotta ask yourself, what is a girl like that doing with a guy like you?

Dinle beni o harika bir kız ve sen de onunla harika bir yapıyorsun.

Look she's doing great, and you're doing a great job with her.

Ama dinle, sana söylemem gereken bir şey var.

But listen, there's something that I should tell you.

Bak, dinle, şu an bunun hakkında konuşmak istemiyorum, tamam mı?

Okay, listen, I really don't want to talk about this right now, okay?