Dinleyin

Pekala, şimdi beni dinlerseniz iyi olur sanırım. ve çok çok iyi dinleyin.

Well, now I think you better listen to me. And you listen and listen good.

Hey, Yüzbaşı dinleyin, bu gece için gerçekten üzgünüm buralar gerçekten çok kötü.

Hey, listen, captain. I'm really sorry about tonight. It's really bad around here.

Şimdi beni dinleyin bu bir insan ve onun bir adı var.

No, you listen to me. This is a man, and he has a name.

Sana tek bir şey söyleyeceğim bu da çok zor bir şey kimse konuşmanı dinlemek istemiyor.

I'll tell you one thing and this is very hard nobody wants to hear you talk.

Dinleyin, çok üzgünüm ama bir sorun var.

Listen, I'm sorry, but there's a problem.

Ben zaten kaybettim ve sen sadece konuştun konuştun ve hiç dinlemedin.

I already lost and you just keep talking and talking and you never listen.

Dinleyin, lütfen, lütfen, lütfen

Listen, please. Please, please

Hayır, ama, lütfen, dinleyin beni.

No, but, please, listen to me.

Şimdi lütfen çok geç olmadan beni dinleyin.

Now please listen to me before it's too late.

Şimdi lütfen beni dinleyin.

Now, please listen to me.