Direktörü

Sen onu yaratıcı direktör yaptın, değil mi?

You made her creative director, didn't you?

Bu, eğitim direktörü Binbaşı Sherman ve irtibat subayı Teğmen Glenn.

This is Major Sherman Joy, Director of Training and Lieutenant Glenn, Liaison Officer.

Test direktörÜ her şey iyi görünüyor.

Test director everything looks good.

Sen onu yaratıcı direktör yaptın, değil mi? Üzgünüm.

You made her creative director, didn't you?

O ve ben San Diego laboratuar direktörü aşağı duydum hem.

He and I both heard from the lab director down in San Diego.

Direktör de orada olacak.

The director will be there.

Bu direktör değil mi?

Is that the Director?

İyi günler, direktör.

Good afternoon, Director.

Artık Saha Operasyonları Direktörü değilim ama emekli olmaya da hazır değilim.

I'm no longer Director of Field Operations but I'm not ready to retire.

Merhaba Bay Program direktörü.

Well, hello, Mr, Program Director,