Drazen

Yannick ve Drazen gibi adamlar bize baskı yaptıkça bu hep bir hayal olarak kalacak.

So long as men like Yannick and Drazen oppress us, this will always be a dream.

Bay Drazen, tekrar ben, George Mason.

Mr Drazen, this is George Mason again.

Drazen ve babası gibi barbarlar değil.

Not barbarians like Drazen and his father.

Sen de bir domuzun, Drazen.

And you are a pig, Drazen.

Victor Drazen'ın iki oğlu vardı.

Victor Drazen had two sons.

Merak etmeyin Bay Drazen.

Don't worry, Mr Drazen.

Ya Bauer'ı hallediyoruz ya da Drazen bizi hallediyor.

Yeah. Either we eliminate Bauer or Drazen eliminates us.

Drazen ve adamları ile birlikte.

Along with Drazen and his men.

Drazen öldürdü onu.

Drazen killed him.

Bay Drazen, ben Kevin.

Mr Drazen, it's Kevin.