Duyusal

Biri dün gece bir şey görmüş veya duymuş olabilir.

Somebody may have seen something or heard something last night

Ve diğer üç kişi, onlar bir şey duymuş mu?

And the other three people, did they hear anything?

Evet, sanırım bu konuda bir şeyler duymuştum.

Yes, I, uh, think I heard something about that.

Bu ismi daha önce nerede duymuştum ben?

Where have I heard that name before?

Ben bunu daha önce nerede duymuştum?

Well, where have I heard that before?

Ya, ben bunu daha önce nerede duymuştum?

Now, where have I heard that before?

Bu ismi daha önce de duymuştum.

I've heard that name before.

Bu hikayeyi daha önce de duymuştum.

I've heard this story before.

Sanırım bunu daha önce duymuştum.

I think I've heard that before.

İyi deneme ama bunu daha önce de duymuştum.

Nice try, but I've heard it all before.