Dylan

Ancak aslında Dylan iki hafta önce öldü Norman, iki ay önce değil.

Unless Dylan actually died two weeks ago, Norman, and not two months ago.

Erkek arkadaşım Dylan bir kaç ay önce bana biraz nakit borç vermişti ve şimdi de beni bu konuda rahatsız ediyor.

My boyfriend, Dylan, spotted me some cash a few months ago and now he's bugging me about it.

Bir, iki, üç, Dylan, yardımına ihtiyacım var.

One, two, three Dylan, I need your help.

Dylan Thomas ölüm hakkında ne demiş biliyor musun?

You know what Dylan Thomas said about death?

Hayır, ama bazen bana Dylan diyor.

No. But sometimes he calls me Dylan.

Ama, Dylan anne geri gelene kadar ne yaparsan yap sakın uyuma.

But, Dylan until Mommy gets back Whatever you do don't fall asleep.

Ama bazen bana Dylan diyor.

But sometimes he calls me Dylan.

Dylan ne dedi biliyor musun? Ne?

And you know what Dylan said?

Dylan ne yaptı biliyor musun?

Do you know what Dylan did?

Evet. Dylan dün ne yaptı, biliyor musun?

You know what Dylan did yesterday?