Ekselansları

Bu ülke ne güzel olurdu, ekselans. Eğer

What a beautiful country this would be if

Burası ne güzel bir ülke olurdu, ekselans. Eğer

What a lovely country this would be if

Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı, Ekselansları?

Is there anything else I can do for Your Excellency?

Bu benim için büyük bir onur, Ekselans.

Excellency, this is a great honour for me

Ekselans, size acil bir mesaj var. Çok gizli bir mesaj.

There is an urgent message for Your Excellency, a top secret message.

Ekselansları beni bağışlayın, ama bu olağan bir uygulama değil.

Your Excellency, forgive me, but that is not standard practice.

Gerçek şu ekselans, Don Calogero çok zengin ve ayrıca çok nüfuzlu.

The truth, Excellency, is that Don Calogero is very rich, and very influential too.

Ekselansları, bayanlar ve baylar;

Excellency, ladies and gentlemen,

Teşekkür ederiz ekselansları, ama Roma'da acil bir işimiz var.

We thank, Your Majesty, but we have urgent business in Rome.

Bayanlar ve baylar, Ekselansları Kraliçe ll. Elizabeth!

Ladies and gentlemen, Her Royal Highness, Queen Elizabeth ll.