Ellison'ın

Kate Ellison'ın da sarı saçları ve mavi gözleri vardı.

Nothing good. Kate Ellison had blond hair and blue eyes.

Cromartie'nin vücudu Ellison'ın bahçesinde değil.

Cromartie's body isn't in Ellison's yard.

Teğmen Wuster, Teğmen Tanner Çavuş Frank Harper öldürülmüştür ve hepsi Bayan Ellison'ın Cullen Bohannon'a atfettiği makalesinde belirtilmiştir.

Lieutenant Wuster, Lieutenant Tanner, sergeant Frank Harper, all murdered, and all attributed to Cullen Bohannon, as enumerated in Miss Ellison's article.