Elvis

Elvis, sana şunu söyleyeceğim, ve bir daha seni bir daha görmek istemiyorum.

Elvis, I'm gonna tell you this, and then I don't ever wanna see you again.

Sen de Elvis sandviçini görmek istedin, değil mi?

You wanted to see the Elvis sandwich, too, didn't you?

Elvis nasıl? Ve onu son zamanlarda gördün mü?

How is Elvis, and have you seen him lately?

Elvis Özür dilerim bebeğim Bir öpücük ver

Elvis. I'm sorry, baby. Give me a kiss.

Sen en son ne zaman bir hit yaptın Elvis?

When was the last time you had a hit, Elvis?

Maestro Elvis, hoş geldiniz sizi burada görmek çok güzel.

Maestro Elvis, welcome back to Vegas, it's so good to see you.

Aslında, senin hakkında çok şey biliyorum Elvis

Actually, I know a lot about you, Elvis.

Bu doğru. Bay Elvis Presley. Sabahın erken saatleri için benim favorilerimden biri.

That's right, Mr. Elvis Presley with one of my personal early, early morning favorites

Bayanlar ve Baylar, Bay Burt Bacharach ve Bay Elvis Costello.

Ladies and gentlemen, Mr. Burt Bacharach and Mr. Elvis Costello.

Elvis onu görür ve, "Evet, sen benim kardeşimsin.

Elvis sees him, he says, Yeah, you're my brother.