Eric

Ve sakın bir liste yapmamı söyleme, çünkü Eric ve Elliot bunu çoktan denedi.

And please don't say make a list, because Eric and Elliot already tried that.

Fidel Castro, Gandhi, Nelson Mandela, Eric Cantona ve Yaşlı Mavi Göz, Bay Frank Sinatra.

Fidel Castro, Gandhi, Nelson Mandela, Eric Cantona and Old Blue Eyes himself, Mr Frank Sinatra.

Ve lütfen bir liste yapmamı söyleme çünkü Eric ve Elliot çoktan bunu denedi.

Please, don't say make a list. Eric and Elliot already tried that.

Ama Eric ve ben her şeyi kontrol altında bulunmaktadır.

But Eric and I have everything under control.

Eric, Senin sorunun ne biliyor musun?

Eric, you know what your problem is?

Eric, seni seviyorum ve sonsuza kadar seninle olmak istiyorum.

Eric, I love you, and I wanna be with you forever.

Bu yüzden çok mutluyum, Eric. Sen de mutlu olmalısın.

I'm really happy about this, Eric, and you should be too.

Bak, bir babam var ve adı da Eric.

Look, I have a father and his name is Eric.

Aslında Eric ve ben artık "Eric ve ben" değiliz.

Oh, well actually Eric and I aren't Eric and I anymore.

Eric, bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin?

Eric, are are you sure this is a good idea?