Ethan

Üzgünüm Ethan, fakat bu resmi bir soruşturma ve ben dürüst olmak zorundayım.

I'm sorry, Ethan, but this is an official investigation and I must be honest.

Sadece tek bir seçenek var Ethan ve maalesef bunu sadece ben yapabilirim.

But there is a choice, Ethan, and unfortunately, only I can make it.

Bu yüzden mi Ethan dün gece ona saldırdı?

That's why Ethan attacked him last night?

Kapa çeneni ve burada kal, Ethan.

Shut up! And stay here, Ethan.

Ethan ile ilgili bir sorun vardı, size söylemek istedim de.

I had a little issue with Ethan I wanted to tell you about.

İyi şanslar, Ethan ve tekrar teşekkürler.

Good luck, Ethan, and thanks again.

Ethan, burada oturuyorum ve sen de bana bakıyorsun.

Ethan, I'm sitting here, you're looking at me sitting here.

Susan ve Ethan Duncan.

Susan and Ethan Duncan.

Ethan, bu David. David ve Paige, ailemin karşı tarafında oturan en yakın arkadaşları.

Ethan, this is David David and Paige, my parents' best friends from across the street.

Çok fazla kontrol edemem ama yine de Ethan kontrol edebilirim.

I can't control much right now, But I can still control ethan.