Evan

Bayanlar ve baylar lütfen Tyler'ın annesi, özel ajan Erica Evans'a merhaba deyin.

Ladies and gentlemen, please welcome Tyler's mother, special agent Erica Evans.

Ve Bay Evans sana ne söyledi bugün? büyük bir şey.

And what did Mr. Evans tell you today? Something big.

Bay ve Bayan Evans.

Mr. and Mrs. Evans.

Ve bu da benim küçük oğlum Evan.

And this This is my little boy Evan.

Özür dilerim Bay Evans fakat zaten devam eden bir savaş var.

Excuse me Mr. Evans, but there's already a war going on.

İyi akşamlar, Bayan Evans.

Good evening, Miss Evans.

Çünkü daha önce böyle bir şey görmedin, Evan. Bu doğaüstü olduğu anlamına gelmez.

Just because you haven't seen something before, Evan, doesn't mean it's supernatural.

Yaptığınız her şey için size çok teşekkür ederim Ajan Evans.

Thank you, agent Evans, for everything you've done.

Afedersiniz bay Evans. rahatsız ettiğim için kusura bakmayın ama kocam sizin devasa bir hayranınız.

Excuse me, Mr. Evans. I'm sorry to bother you, but my husband is a gigantic fan.

Çok teşekkür ederim, Bayan Evans.

Thank you very much, Mrs. Evans.