Turkish-English translations for Faslı:

Moroccan · other translations

Faslı Moroccan

Faslı kadınlar dünyanın en güzel siyah saçlı kadınları.

Moroccan women have the most beautiful black hair.

Yani sen Faslı değilsin.

So you're not Moroccan.

Sanırım ben Faslı, İtalyan ve İrlandalıyım.

I think I'm Moroccan, Italian and Irish.

Click to see more example sentences