Fatihler

El Dorado'nun arayışındaki İspanyol fatihler ile ilgili vahşi bir hikaye.

A wild story about Spanish conquistadores in search of El Dorado.

Sen fatihler istedin kahramanlar değil.

You wanted conquerors, not heroes.

La Perouse keşif seferinin aksine İspanyol Fatihler bilgi değil altın arıyorlardı.

Unlike the La Pérouse expedition the Conquistadors sought, not knowledge, but gold.

Yiğit fatihler geliyor

The conqueringheroes come