Fogg

Hayır. Bay Fogg bundan çok daha fazlasını kaybedecek.

No, Mr. Fogg will lose much more than that.

Bay Fogg, lütfen bize katılın.

Mr. Fogg, please join us.

Bay Fogg bundan çok daha fazlasını kaybedecek.

Mr. Fogg will lose much more than that

Bay Fogg, emin misiniz?

Mr. Fogg, are you sure?

Sizinle burada karşılaşmak ne umulmadık bir zevk Bay Fogg.

An unexpected pleasure to meet you here, Mr. Fogg.

Ama Bay Fogg güvertede değil.

But Mr. Fogg not on board.

Bay Fogg bunun en hızlı yolu.

Mr. Fogg is the fastest way.

Cidden mi? "Bay Fogg, adım Orville Wright.

Mr. Fogg, my name is Orville Wright.

Bay Fogg, siz asil ve titiz bir beyefendisiniz.

Mr. Fogg, you are a noble, precise gentleman.

Her zaman söylediğim gibi, Fogg

Just as I always suspected, Fogg