Francis

Eğer ben sadece ben olsaydım, Francis hiçbir şeyin varisi değil ve sen, sadece, Mary.

If I were just me, Francis, not the future king of anything, and you were just you, Mary

Bu toplumsal bir ziyaret değil, değil mi Francis?

Well, this isn't a social visit, is it, Francis?

Teşekkür ederim, Francis. Mutlu Noeller. Mutlu Noeller.

Thank you, Francis. Merry Christmas. Merry Christmas.

Francis ile benim çok özel bir ilişkimiz var.

Francis and I have a very special type of relationship.

Yaz şunu "James Francis Ryan", soru işareti.

Write this down. James Francis Ryan, Question mark.

Küçük Çocuğun kardeşi Francis hakkında bir şeyler biliyor musun?

I mean, do you know anything about Little Boy's brother Francis?

Sabah erken saatlerde Francis Maguire adında bir adam bu binaya girdi.

Early this morning, a man named Francis Maguire entered this building.

Ama Francis, o henüz hazır değil.

But Francis, he's not ready yet.

Bu Francis Scott anahtarı, değil mi?

This is Francis Scott Key, right?

Francis kötü bir adam değildi.

Well Francis wasn't a bad man.