Fransızca'da

Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Yunanca, İspanyolca ve tabii ki, biraz da Rusça.

French, English, German, Italian, Portuguese, Greek, Spanish, of course, and a bit of Russian.

Ya İngilizce, ya da Fransızca konuş.

You need to speak English or French.

Fransızca ya da İngilizce bilen var mı?

Does anyone speak French or English?

O zaman Fransızca ya da İngilizce yaz!

Write in French or English then

Bizde aynı zamanda İspanyolca, Fransızca, Japonca ve Rusça da var.

We've also got Spanish, French, Japanese and Russian.

İngilizce, İspanyolca ve biraz da Fransızca bilir.

He speaks English, Spanish and a little French.

Fransızca öğren ya da öl.

Learn French or die.

Bay Data, Fransızca, yüzyıllar boyunca Dünya'da uygarlığı temsil etmiştir.

Mr Data, the French language, for centuries on Earth, represented civilisation.

Türkçe, ama Fransızca değil, Arapça, ama Rusça değil ya da Almanya

Turkish, but not French, Arabic, but not Russian or German

Fransızca da var.

French as well.