Gökten

Her şeyin bir zamanı var göklerin altında her amacın bir zamanı var.

To every thing there is a season a time to every purpose under heaven.

Bak, Profesör, sen de benim kadar iyi biliyorsun ki, gökte gökte gözleri var, değil mi?

Look, Professor, you know as well as I do, they got they got eyes in the sky, right?

Uçan Kar, Gök ile bir aşk yaşamıştı Kırık Kılıç bu yüzden onu asla affetmedi.

Why? Flying Snow had an affair with Sky Broken Sword never forgave her

Sadece küçük bir gök gürültüsü ve şimşek.

It's only a little thunder and lightning.

Yer ve gök üzerine yemin ederim ki ben suçlu değilim!

I swear to heaven and earth that I am not guilty!

Dün gece gök gürültüsü ve şimşek vardı.

Had lightning and thunder last night.

Yağmur, gök gürültüsü ve şimşek varmış.

There was rain and thunder and lightning.

Biliyorsun, çünkü gök gürültüsü her zaman şimşekten sonra gelir!

You know, cause thunder always comes after Lightning!

Hiç böyle gök gürültüsü ve yıldırım görmemiştim.

I've never seen so much thunder and lightning.

Bilirsin, gök gürültüsü her zaman şimşekten sonra gelir.

You know, 'cause thunder always comes after lightning.