Gölü

Charles Gölü hakkında bir şey biliyor musun?

You know anything about that, about Lake Charles?

Bir sonraki vadide bir göl, yanında bir ev ve içinde huzursuz bir hayalet var.

In the next valley, there's a lake with a house by it and it's troubled by a ghost.

Buralarda bir yerlerde Victoria Gölü var mı?

Isn't there a Lake Victoria around here somewhere?

Bu adam bize göl evi bulmamız için yardım edecek.

This guy's gonna help us find our lake house.

Hayır ama bir nehir ve bir göl.

No but a river and a lake.

Bu San Diego, Güney Kaliforniya, Nevada Arizona, Hoover Dam, Mead Gölü ve Powell Gölü'nün tamamı demek.

That's all of San Diego, Southern California, Nevada. Arizona, Hoover Dam, Lake Mead, Lake Powell.

Bu göl onun için soğuk su dışında bir şey ifade ediyor.

This lake means something to him other than cold water.

Güzel bir göl var orada.

There's a beautiful lake there.

O, demin bir gölü çaldı. bu, bizim için biraz fazla.

He just stole a lake. This is a little big for us.

Benim sadece bir göl evim var.

I just have a lake house.