George

Sen küçük bir aile istiyorsun ve, ah, George George senin bir bebek makinesi olmanı istiyor.

You want a small family, and, uh, George, George wants you to be a baby machine.

George öldü ve bu benim hatam değil.

George is dead and it's not my fault.

George, bugün senin için çok önemli bir gün oldu.

Oh, George. This has been a very big day for you.

Hadi George, iyi bir çocuk ol ve konuşmaya başla.

Come on George, be a good boy and start talking.

Ne var biliyor musun, George Michael?

You know what, George Michael?

Bu iyi bir zaman değil George.

This isn't a very good time, George.

Başka bir çocuk daha var, George, ama George bir şey yapmadı.

There's another guy, George, but George didn't do anything.

Geldiğin için çok sağ ol George.

Thank you very much for coming, George.

George, bir yere gitmeden önce, dün gece için özür dilemek istiyorum.

George, before we go anywhere, I just want to apologize for last night.

Bu benim küçük kardeşim Küçük George.

This is my little brother Little George.