Ghota'lar

Ghota'lar saldırgan, zeki ve akıllı bir türdür.

Ghotas are an aggressive, intelligent, and clever species.

Ghota'lar kendilerini görünmez yapabilirler.

Ghotas can make themselves invisible.

Yani Ghota'lar çoğalabilir mi?

So Ghotas can, uh, think?