We also found translations for word goa in English.

Goa

Elbette, bir Goa'uld için tam olarak ne anlama geliyor, emin değilim.

Of course, for a Goa'uld, what that means exactly I'm not sure.

Binlerce yıl önce bir Goa'uld Eskiler tarafından yaratılmış bir aygıt buldu.

Thousands of years ago a Goa'uld found a device originally created by the Ancients.

Bu bir Goa'uld uzun menzilli görüntülü iletişim aygıtı.

It is a Goa'uld long range visual communication device.

Ya da en azından bu tesisi. Goa'uld'a olan tehdit, Yıldız Geçidi.

Or at least this complex. the threat to the Goa'uld, the Stargate.

Bu bir Goa'uld iyileştirme cihazı.

This is a Goa'uld healing device.

Temelde, dişleri ve pençeleri olan bir Goa'uld, efendim.

Basically, it's a Goa'uld with teeth and claws, sir.

Belki isteyerek değil, ama daha önce de Goa'uld casuslarıyla bazı sorunları olmuştu.

Maybe not intentionally, but they've had problems with Goa'uld spies before.

Binlerce yıl önce bir Goa'uld Eskiler tarafından yapılmış bir cihaz buldular.

Thousands of years ago Goa'uld found a device created by the Ancients.

Ne zamandan beri bir Goa'uld başka bir Goa'uld'u önemsiyor?

Since when does a Goa'uld care about another Goa'uld?

O bir Goa'uld, efendim.

She's a Goa'uld, sir.