Graham

Bu Alexander Graham Bell'in "Watson, buraya gel." demesi gibi.

This is like Alexander Graham Bell saying, "Watson, come here.

Şurada Alexander Graham Bell'in icat ettiği bir şey var.

There's this thing. Alexander Graham Bell invented it.

İyi günler Bay Graham.

Good afternoon, Mr. Graham.

Ben Graham de karısını kaybetti. iyi bir adam, iyi bir baba.

Ben Graham lost his Wife. He's a good man, a good father.

İyi akşamlar bay Graham.

Good evening, Mr. Graham.

Biliyor musun Graham, baban güçlü bir adam değildi.

You know, Graham, your father wasn't a strong man.

Yola devam et Teğmen Graham, burada ateş edecek kimse kalmadı.

Keep moving, Lieutenant Graham, there's nobody left to shoot at out here.

Alexander Graham Bell İtalyan mı?

Alexander Graham Bell was Italian?

İyi geceler bay Graham.

Good night, Mr. Graham.

Arkadaşım çalışmak için sessizlik ve huzur istiyor, Bayan 'Papa' Graham.

My friend wants peace and quiet in order to work, Mrs. Pope Graham.