Harrison

Evet, o Harrison Hill Burada, şuna bir bak.

Yes, that Harrison Hill. Here, take a look at this.

Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe, Adams, Jackson, Van Buren Harrison, Tyler, Polk ve Taylor

Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe, Adams, Jackson, Van Buren, Harrison, Tyler, Polk i Taylor

Bir dakika bekle, şimdi senin tam ismini alacağım Harrison Hill.

Wait a minute, now I'm gonna get your whole name Harrison Hill.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı John Harrison Yıldız Filosu'na karşı tek başına savaş ilan etti.

For reasons unknown, John Harrison has just declared one man war against starfleet.

Konuşan Ayı Harrison ile ilgili bir şey.

Something about a Harrison Talking Bear.

Harrison normal bir çocukluk, iyi bir çocukluk geçirsin istiyorum.

I want Harrison to have a normal childhood. A good childhood.

Evet, o Harrison Hill.

Yes, that Harrison Hill.

Ne kadar güzel bir akşam Dr. Harrison!

What a beautiful evening, Dr Harrison!

Sen ne düşünüyorsun, George Harrison?

What do you think, George Harrison?

İmza, Başkan Benjamin Harrison" "imza, Devlet Bakanı James G. Blaine.

Signed, President Benjamin Harrison and secretary of state James G. Blaine.