Harry

Harry, bu benim için çok önemli.

Harry, this is very important to me.

Harry, bu senin için olduğu kadar benim için de zor.

Harry, this is as hard for me as it is for you.

Harry sana söylemem gereken bir şey var.

Harry, there's something I need to tell you.

Harry, evlat, hep bir oğlum olsun istemiştim ve artık sen oğlum olacaksın.

Harry, my boy, I've always wanted a son, and now you're going to be that.

Harry, bu çok özel bir şey olacak.

Harry, this is gonna be something special.

Bu harika bir fikir, Harry.

That's a great idea, Harry.

Daha iyi bir fikrin var mı, Harry?

Do you have a better idea, Harry?

Bayanlar ve baylar, size Bay ve Bayan Harris'i takdim ediyorum.

Ladies and gentlemen, I present to you Mr. and Mrs. Harris.

Seni tekrar görmek ne güzel, Harry.

Harry, how good to see you again.

Burası senin için gayet güzel bir yer, Harry.

This is a pretty good place for you, Harry.