Harun'un

Bunun olağandışı olduğunu biliyorum, ama Teğmen Harun'un tutuklanması önemli bir operasyonu tehlikeye atıyor.

I know this is unusual, but Lieutenant Haroun's arrest jeopardises an important operation.

Teğmen Harun'un son raporu, Le Bourget'teki bir gözetleme operasyonu hakkında.

Lieutenant Haroun's last report is about a surveillance operation at Le Bourget.

Ama şu anda önemli olan Harun'un hayatı.

But it's Haroun's life that matters now.

Dedektif, siz Teğmen Harun'un amiri olarak buradasınız.

Inspector, you're here as Lieutenant Haroun's commanding officer.

Zaten Harun'un da amcasının oğlu.

Anyway, he is Harun's uncle's son.