Hasır

Biz de seni bekliyorduk, Hasır Şapka!

We were expecting you, Straw Hat.

Puro içiyor ve genellikle hasır şapka giyiyor.

He smokes cigars and usually wears a panama hat.

Bu bir yeşim hasır.

This is a jade mat.

Herkes bir tabak kapsın ve Shelly'nin ördüğü hasırlardan birine otursun.

So everybody grab a plate and a pretty placemat that Shelly wove.

Hasır sapkalar, sandallar, kremalı cay antika kitapcılar?

Straw boaters, punting, cream teas, antiquarian bookshops.

Hasır mobilya meraklısı Marissa Heller.

Marissa Heller, the wicker catalog shopper.

Konteynır ve hasır sandalye gibi.

Like container and wicker chair.

Bir hasır sepet yaptı!

He built a wicker basket.

Bir hasır seçmeme yardım et. Tanrım.

Help me pick out a matting, God,

Benimki hasır gibi sert.

Oh, mine's like straw.